Skip to content

CONEIXEMENT

El nostre coneixement en el diagnòstic de la COVID-19

Per fer front a l’actual pandèmia de COVID-19, existeixen diferents tècniques diagnòstiques. Algunes d’aquestes són les serològiques (ELISA, tests ràpids, IQL) i les moleculars (principalment PCR). A HIPRA tenim més de vint anys d’experiència en el diagnòstic per PCR i per ELISA.

Tècniques de diagnòstic

El Coronavirus 2 (CoV-2), responsable de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV-2), és un virus d’ARN no segmentat i de polaritat positiva que presenta un embolcall. És el causant de la denominada malaltia per coronavirus de 2019 (COVID-19).

Existeixen dos tipus principals de proves per al diagnòstic laboratorial de la COVID-19: les proves de detecció ARN viral de SARS-CoV-2 (principalment mitjançant PCR), que identifiquen si determinades seqüències d’ARN del virus son presents en una mostra, i les proves serològiques, que identifiquen els individus que han estat en contacte amb el virus i que han desenvolupat una resposta immunològica específica contra aquest.

Els tests ràpids d’antigen es poden dur a terme fora del laboratori però cal que un professional sanitari prengui la mostra. S’obtenen els resultats en 15-20 minuts i està pensat per fer anàlisi a gran escala en casos d’emergència.

TEST RÀPID D’ANTIGEN

El test ràpid detecta la presencia d’una proteïna del virus SARS-CoV-2 a la mostra nasofaríngia. L’objectiu del seu ús és evitar la propagació reduint el període de temps d’obtenció de resultats de PCR.

Interpretació:

Segons indicacions del fabricant: Un resultat negatiu no exclou la possibilitat que el pacient estigui infectat per COVID-19 i no es pot utilitzar com a única base per determinar el tractament o prendre decisions terapèutiques.

Un resultat negatiu s’hauria de combinar amb observacions clíniques, l’historial del pacient i informació epidemiològica.

Consulti la recomanació de la Comissió Europea sobre l’ús de tests ràpid d’antigen pel diagnòstic de SARS-CoV-2.

PCR

Tècnica molecular que permet detectar seqüències d’RNA de CoV-2, la qual ha d’estar duta a terme en un laboratori. La presència de seqüències de CoV-2  pot ser estudiada en diferents tipus de mostra com ara nasofaríngia, individual o pool*, aigües residuals o superfícies.

*Els pools son grups de mostres que s’obtenen barrejant una part de cada mostra individual, obtenint una mostra col·lectiva que s’analitza com una sola PCR.

Interpretació:

Un resultat positiu a PCR indica presència del virus, i per tant, infecció en el cas de mostres individuals, o presència del virus en  una instal·lació en el cas de mostres d’aigües residuals o superfícies. En el cas d’obtenir resultat positiu en un pool de mostres, significa que una o més de les mostres que fan part del pool contenia les seqüències d’RNA de CoV-2. Per tal de saber quines de les mostres son les positives s’han de fer les PCR individualment.

Els resultats negatius en la prova PCR no descarten la infecció. Tot i que la sensibilitat i l’especificitat de la PCR son excel·lents, existeix un risc que apareguin com a resultat falsos negatius1, a causa de:

Mostra nasofaríngia

Detecció de SARS-CoV-2

Indica infecció

ELISA

Mostra de sèrum o plasma

Detecció d’anticossos

Indica contacte previ amb el virus

Interpretació:

Un resultat positiu indica contacte previ del pacient amb el virus. Tot i així, la quantitat d’anticossos present a la mostra no es pot inferir directament del índex de positivitat, ni permet predir el nivell d’immunitat existent. La interpretació correcta requereix un context d’informació complementària (símptomes, altres tests) i una avaluació mèdica professional.

Els resultats negatius en la prova ELISA dependrà del tipus d’anticòs a mesurar (IgM, IgG), del curs de la infecció (fase inicial, fase tardana) i de la sensibilitat del mètode. Cadascuna d’aquestes circumstàncies han de ser avaluades pel personal mèdic a càrrec.

Tenint en compte la dificultat d’obtenir una mostra correcta per analitzar-la per PCR i la tardança en la producció d’anticossos davant del SARS-CoV-2 (mínim 5-7 dpi), diversos autors recomanen combinar PCR i ELISA per a una aproximació correcta sobre el diagnòstic del pacient.1

Interpretació combinada:

Cal tenir en compte que els resultats diagnòstics són especialment variables entre individus, la interpretació combinada dels resultats de les dues tècniques, juntament amb els símptomes, augmenta la informació disponible i dona un context més acurat per avaluar l’estatus del pacient.

Una clau d’interpretació simplificada seria:

 

El Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), ha publicat les estratègies i objectius de l’anàlisi de COVID-19.

Consulti les últimes actualitzacions realitzades pel Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya en referència a les diferents mesures i recomanacions per a fer front a la pandèmia de COVID-19.

BIBLIOGRAFIA

1 Antibody Responses to SARS-CoV-2 in Patients of Novel Coronavirus Disease 2019. Zhao J. et al. Clin Infect Dis. 2020:ciaa344. doi: 10.1093/cid/ciaa344. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa344/5812996
2 Antibody Detection and Dynamic Characteristics in Patients With COVID-19. Xiang F et al. Clin Infect Dis. 2020;ciaa461. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093 /cid/ciaa461/5822173

3 Tan, W. et al. Viral Kinetics and Antibody Responses in Patients with COVID-19. medRxiv
(2020).

Un 11% de la facturació anual s’inverteix en recerca